top of page

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgálat célja, hogy csökkentse a Nyíregyháza közigazgatási területéhez tartozó tanyabokrokon élők lakóhelyzetéből adódó hátrányokat. (Kivételt képez ez alól a 13. és 14.-es választókörzethez tartozó tanyavilág, mert annak ellátásáról a Joób Olivér Szeretetintézmény gondoskodik.)

A tanyagondnokok kiemelt feladata a külterületen élők részére a napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása, a köz és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése: a tanyabokrokon élők eljuttatása a különböző szociális és egészségügyi ellátásokhoz (kórházba, szakrendelésre, körzeti orvoshoz, gyógyszertárba), és egyéb intézményekhez (önkormányzat, okmányiroda, oktatási intézmények, stb.).

A tanyagondnoki szolgáltatás a személyes segítségnyújtástól a kommunális feladatok szervezésén keresztül a kultúra közvetítés és a legkülönbözőbb egyéb szolgáltatások körét öleli fel. (Munkanélküliek munkaügyi központba szállítása, kórházi rokonlátogatás, lakodalomra, temetésre, keresztelőre, istentiszteletre szállítás).

Ezen feladatok ellátása közben a tanyagondnok személyes segítséget nyújt a problémák meghallgatásával, megbeszélésével és intézményes kapcsolatainak közvetítésével. Ezen kívül besegít kisebb háztartási, ház körüli munkák elvégzésébe. Segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában (tüzelőt visz be a házba, gázpalackot cserél, stb.).

A tanyagondnokok segítik a tanyákon körzettel rendelkező családgondozók munkáját is, valamint kapcsolatot tartanak fenn a tanyákon működő oktatási és egyéb intézményekkel.

A tanyagondnokok munkáját, feladatait az I/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak szabályozzák. (39.§)

Szolgáltatásaink ingyenesek!


Hívja tanyagondnokainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére:

 

Garai János

+36-30-633-91-92


Mikulás Szabolcs

+36-30-633-92-03


Müller András:

+36-30-998-7048

tanyagondnoki szolgalat
tanyagondnoki szolgalat
press to zoom
tanyagondnoki szolgalat
tanyagondnoki szolgalat
press to zoom
tanyagondnoki szolgalat
tanyagondnoki szolgalat
press to zoom
tanyagondnoki szolgálat
tanyagondnoki szolgálat
press to zoom
tanyagondnoki szolgalat
tanyagondnoki szolgalat
press to zoom
tanyagondnoki szolgalat
tanyagondnoki szolgalat
press to zoom
bottom of page