top of page

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgálat célja, hogy csökkentse a Nyíregyháza közigazgatási területéhez tartozó tanyabokrokon élők lakóhelyzetéből adódó hátrányokat.

A tanyagondnokok kiemelt feladata a külterületen élők részére a napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása, a köz és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése: a tanyabokrokon élők eljuttatása a különböző szociális és egészségügyi ellátásokhoz (kórházba, szakrendelésre, körzeti orvoshoz, gyógyszertárba), és egyéb intézményekhez (önkormányzat, okmányiroda, oktatási intézmények, stb.).

A tanyagondnoki szolgáltatás a személyes segítségnyújtástól a kommunális feladatok szervezésén keresztül a kultúra közvetítés és a legkülönbözőbb egyéb szolgáltatások körét öleli fel. (Munkanélküliek munkaügyi központba szállítása, kórházi rokonlátogatás, lakodalomra, temetésre, keresztelőre, istentiszteletre szállítás).

Ezen feladatok ellátása közben a tanyagondnok személyes segítséget nyújt a problémák meghallgatásával, megbeszélésével és intézményes kapcsolatainak közvetítésével. Ezen kívül besegít kisebb háztartási, ház körüli munkák elvégzésébe. Segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában (tüzelőt visz be a házba, gázpalackot cserél, stb.).

A tanyagondnokok segítik a tanyákon körzettel rendelkező családgondozók munkáját is, valamint kapcsolatot tartanak fenn a tanyákon működő oktatási és egyéb intézményekkel.

A tanyagondnokok munkáját, feladatait az I/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak szabályozzák. (39.§)

Szolgáltatásaink ingyenesek!


Hívja tanyagondnokainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére:

 

Garai János

+36-30-633-91-92


Mikulás Szabolcs

+36-30-633-92-03


Müller András:

+36-30-998-7048

bottom of page